کاغذاخبار : برای اولین بار مانور ترکیبی امدادونجات بصورت جامعه محور و با مشارکت مردم در زمینه های طوفان شن،اسکان ،اطفاء حریق و تصادفات جاده ای توسط ادارات عضو کارگروه تخصصی امدادونجات و آموزش در چهارشنبه مورخه ۹۵/۱۰/۱۵ ساعت ۱۰صبح در محل روستای حسن رحمان بخش مرکزی برگزار شد.

به گزارش کاغذاخبار قورزهی معاون مدیر عامل و رئیس شعبه زابل ضمن بیان این مطلب هدف از این مانور را آشنایی مردم با مخاطرات و نحوه مقابله با حوادث و تعامل بیشتر ادارات عنوان کرد و برگزاری مانور و آموزش را از اقدامات مرحله آمادگی در مدیریت بحران نام برد ،که نقش موثری در مرحله پاسخگویی در حین بحران خواهد داشت .

دبیر کارگروه تخصصی امدادونجات و آموزش افزود : در این مانور تعداد ۸۰ نفر خواهر و برادر نجاتگر در قالب چهار تیم و یازده دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین امدادی از هلال احمر و هفتاد و پنج نفر از عوامل سایر ادارات عضو و یکصد و بیست نفر از اهالی و پنجاه نفر دانش آموزان روستا  شرکت داشتند.

قورزهی اظهار داشت سایر ادارات عضو کارگروه با خودرو های امدادی خود در محل مانور ایفای نقش کردند.
درپایان این مراسم ناظری معاونت استاندار و فرماندار ویژه تعامل بین ادارات را در برگزاری این مانور و نقش مردم را بسیار خوب ارزیابی کرد و اربابی مدیرکل ستاد بحران استان نیز این اقدام را برای اولین بار مثبت ارزیابی و خواستار تداوم حضور و مشارکت مردم در مانور شد.

از این مانور آقای ناظری معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه ،اربابی مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری،مصفا معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان ،پارسا امام جمعه بنجار ،نیروی انتظامی ،بسیج وسپاه و مسولین شهر بازدید بعمل آوردند.

تصاویر و گزارش.احمد نورا