کاغذاخبار :  زندگی در کنار مرز همواره در تمامی کشورهای دنیا بعنوان یک فرصت بزرگ برای ساکنین آن منطقه یاد می شود و سیاست دولتها همیشه طوریست که این قشر از مردم هر کشور کمتر نسبت به دیگر نقاط بیکاری را احساس کنند و یا با مشکلات معیشتی روبرو باشند

به گزارش کاغذاخبار ، با نگاهی گذرا به نقاط مرزنشین دنیا و کشورخودمان بخوبی این مهم قابل لمس است ، اما در استان سیستان و بلوچستان با توجه به هم مرز بودن با دو کشوری که در بحث صادرات و تبادلات مرزی می تواند نقش ارزنده ای داشته باشد , تاکنون با سیاست های که وجود دارد به یک تهدید تبدیل شده و مرزنشینان هم حیران و سرگردان می باشند .

چند صباحی گذر مرزی باز می شود و تا به رونق نزدیک می شود ، برای مدتی بسته و کارگران نیز با مشکلات فراوانی مواجه می شود

البته باید توجه داشته باشیم که همین سیاست ها و عدم شفافیت و داشتن برنامه مدون جهت استفاده اقشار کم درآمد از مزایای تبادلات مرزی موجب شده که مرزنشین ما امروزه تنها بعنوان بارکش تجار افغانی و یا افراد خاص باشند و لاغیر و بنظر می رسد این وسط عده ای هستند که نمی خواهند مزایای کلان مرز به عموم مردم و بخصوص بومیان منطقه تعلق گیرد.

در مقابل اگر تحقیق شود بخوبی قابل مشاهده است که این وسط تنها عده ای قلیل اغلب واردات به کشور را در دست دارند و کارگران انبوه برای آنان حمالی می کنند و همانگونه که بیان شد تلاشی هم برای شکستن این راه نادرست صورت نمی گیرد.

این در صورتیست که می توان از این فرصت (گذر مرزی) با احداث یک بازارچه مرزی درون کشور و قراردادن غرفه ها به جوانان تحصیلکرده هر منطقه بخش اعظمی از مشکل اشتغال را حل و درمقابل از سوء استفاده خواص ازاین مناطق نیز تا حد زیادی جلوگیری کرد

و علاوه برآن ، این مساله و ایجاد بازارچه های مرزی که مورد استفاده  عموم مردم قرار گیرد می تواند چهره شهرهای مرزی را تغییر و موجبات رونق اقتصادی و گردشگری این مناطق را فراهم آورد . حال چرا به این مسائل توجهی نمی شود موضوعیست که مدتهاست بی جواب مانده و امید داریم هم اکنون که نماینده سیستان نیز طی تذکری این مساله (تعطیلی بازارچه های مرزی) را به وزیر کشور بیان داشته , شاهد باشیم که این مشکل بزودی مرتفع و پس از آن برنامه ریزی لازم جهت رونق بیشتر و استفاده عموم  مردم از این فرصت صورت گیرد

درپایان باید گفت اگر برنامه ریزی لازم دراین زمینه صورت نگیرد تنها کارنامه مثبت و قابل افتخار برای مدیران بخشی دراین حوزه ، اشتغالزایی چند ده نفری یا همان حمالی و بارکشی برای سرمایه داران افغانیست !