کاغذاخبار  : یادداشت وارده : در چند روز گذشته از دو کانال خبر نمایندگان سیستان ، آقایان دکتر دهمرده و دکتر کیخا ، دو نامه در خصوص اختصاص چهار دستگاه آمبولانس بنز به دانشگاه علوم پزشکی زابل منتشر شد که قابل توجه  و البته تامل برانگیز بود

به گزارش کاغذاخبار ابتدا کانال خبری و اطلاع رسانی دکتر حبیب الله دهمرده با انتشار تصویر نامه ای نوشت : اختصاص دو دستگاه آمبولانس بنز به زابل و هیرمند ، طی پیگیری های انجام شده توسط  دکتر حبیب الله دهمرده و روز بعد کانال خبر واطلاع رسانی دکتر احمد علی کیخا نیز با انتشار همین نامه نوشت : با پیگیریهای دکتر کیخا دو دستگاه آمبولانس برای شهرستانهای زهک و نیمروز اختصاص یافت.

بنا براین گزارش اعلام این مساله البته بصورت کاملا صحیح و طی نامه های ارسالی از سوی وزارت بهداشت بوده که در دو نامه جداگانه اختصاص آمبولانس های محور زابل , هیرمند را به پیگیری دکتر دهمرده و آمبولانس های زهک و نیمروز را به پیگیریهای دکتر کیخا مرتبط دانسته است و بنوعی ۴ آمبولانس را سهمیه بندی کرده و دو خودرو را به دکتر کیخا و دو خودرو را به دکتر دهمرده مرتبط دانسته است

و البته چه زیباتر بود که در یک نامه عنوان میشد با پیگیری هر دو عزیز این ۴ دستگاه آمبولانس به منطقه سیستان اختصاص یافت.