کاغذاخبار : شنیده ها حاکی از آن است که اماکن و سالن های ورزشی شهرستان زابل بصورت مزایده به بخش خصوصی واگذار شده و زین پس ورزشکاران و حتی فعالین هیات های ورزشی نیز باید از طریق بخش خصوصی که تنها به عایدات مالی موضوع توجه دارد ، اقدام به تمرینات ورزشی نمایند

به گزارش کاغذاخبار این موضوع آنقدر نگران کننده بود که امام جمعه شهرستان زابل نیز هفته گذشته درخطبه های نماز به این مساله اشاره و از گران شدن خدمات ورزشی و ارزان بودن مواد مخدر اظهار نگرانی کردند و خواستار رسیدگی به این مهم شدند

بنا براین گزارش در حالی که یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی ورزش در منطقه سیستان عدم وجود اسپانسر می باشد بی شک حضور بخش خصوصی و در اختیار داشتن سالن های ورزشی باعث خواهد شد ، این مساله بیش ازگذشته نمایان شده و لطمه جبران ناپذیری بر پیکره ورزش سیستان بزند

تصمیم گیران این بخش باید توجه داشته باشند که در گذشته اگر یک تیم ورزشی در حال آماده سازی برای حضور درمسابقات مختلف استانی و یا کشوری بود ، سالن ورزشی با تخفیف در برخی اوقات حتی مجانی دراختیارش قرار می گرفت که این موضوع کمک شایانی جهت کم شدن از هزینه های آماده سازی تیم ها دارد و حال اگر این سالن ها به بخش خصوصی واگذار شود ، بی شک این مسائل مشکلات زیادی را سرراه ورزشکاران و تیم های ورزشی قرار خواهد داد و ورزش زابل که بواسطه عدم وجود اسپانسر نیمه جان است را ازپای خواهد انداخت لذا بنظر می رسد باید دراین خصوص تجدید نظر صورت گیرد و کما فی سابق با این مساله برخورد شود.