کاغذاخبار : جشنواره فیلم مردمی عمار از چندروز دیگر بصورت رسمی کار خود را در شهرهای مختلف کشور از جمله شهرهای مختلف سیستان آغاز خواهد کرد.
به گزارش کاغذاخبار این جشنواره از همان سالهای ابتدایی شروع بکار مورد توجه و عنایت مقام معظم رهبری بوده و ایشان برگزاری این جشنواره را اقدامی مبارک عنوان و بر حمایت از آن تاکید داشته و دارند.
بنابراین گزارش  متاسفانه درچندروز گذشته خبرهای ضد و نقیضی از عدم همکاری برخی از ادارات آموزشی با عوامل برگزاری این جشنواره در منطقه سیستان به گوش میرسد که جای نگرانی و تامل دارد و امید است این کارشکنی ها از بین رفته و طبق تاکیدات مقام عظمی ولایت ازاین جشنواره و برگزاری آن در سیستان حمایت شود.
بی شک برگزاری چنین جشنواره های موجبات رشد و بالندگی و ایجاد فضای فرهنگی مناسبی در سطح منطقه خواهد شد و عدم همکاری جهت برگزاری آن یعنی ایستادن در مقابل یک حرکت فرهنگی عظیم و انقلابی ، که از یک مدیر انقلابی آنهم در دارالولایه غیر قابل قبول است و امید است شاهد باشیم که این کم کاری جبران شود.
پی نوشت : نامی از مدیریت مربوطه ذکر نشد اما اگر کارشکنی ها ادامه داشته باشد بی شک این مساله بصورت شفاف تر به اطلاع مردم خواهد رسید