کاغذاخبار: چندجوان سیستانی که از اقدام و عمل مدیران شهری ناامید شده اند ، دور از چشمان مامورین شهرداری زابل اقدام به رنگ امیزی یکی از سطل های زباله شهر زابل کردند.
همانطور که در تصویر مشاهده میکنید سطلی که قبل از رنگ آمیزی چهره بسیار زشتی داشت در کمتر از بیست دقیقه و با هزینه ده هزارتومان به این زیبایی تزیین شد.
این عمل جوانان سیستانی نشان از آن دارد که براحتی میتوان زشتی ها را از شهر زدود و زیبایی را به شهر و مردم هدیه کرد و سخن از کمبود اعتبارات تنها بهانه ای برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است و بس…
امید است شاهد باشیم که مدیریت شهری به سمت اقدام و عمل حرکت کند.
ادرس : بلوار بسیج – بسیج دوم – مقابل مدرسه دخترانه