کاغذاخبار : جلسه کمیته برنامه ریزی شهرهای حوزه سیستان با حضور معاونین و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور ،فرمانداران حوزه سیستان ، تنی چند از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان، رییس سازمان برنامه و بودجه استان و سایر مدیران و نمایندگان ادارات و نهادهای ذیربط در محل فرمانداری زابل برگزار شد.

به گزارش کاغذاخبار به نقل از روابط عمومی فرمانداری زابل ، در این جلسه مهندس ناظری فرماندار زابل خواستار نگاه عادلانه و تخصیص بودجه کشور به گونه ای شد که بتوان فاصله و خلع ایجاده شده بین شهرهای نابرخوردار و برخوردار را محو و یا به حداقل رساند و از مرکز محوری به سوی حاشیه نشینی روانه شود تا شهرهای نابرخوردار نیز بتوانند نقش خود را در توسعه و تولید ناخالص ملی ایفا نمایند.